Saras Trädgårdsrestaurering AB

för företag, kommuner och organisationer

Gårdsplan

Träd och park

Till företag, kommuner och organisationer kan vi erbjuda beskärning och hamling av större träd och alléer. Vi har även utbildning i att utföra trädinventeringar som är en optisk besiktning av träden på t.ex. en kyrkogård, för att bedöma om de är friska eller inte. Besiktningen kan utmynna i en så kallad trädvårdsplan där trädens kondition noteras och fortsatt skötsel beskrivs. Vi kan montera kronstabilisering på stora, skyddsvärda träd med svaga klykor som annars riskerar att blåsa sönder.

Anläggning

Vi kan hjälpa ert företag att få en snygg, välkomnande entré eller en ny fikaplats för er personal och era kunder. Antingen restaurerar man det som redan finns; tvättar plattor och planterar lite nya växter eller också anlägger man någonting helt nytt. Hör av er så skapar vi en härlig grönyta tillsamman!

Uteplats med nyplanterad rabatt
Kontakta oss!

Hör av er så ordnar vi med offert eller beräknar tidsåtgången till ert projekt!

Telefon Sara: 073 045 38 35

Email: sarastrad@gmail.com

Den här hemsidan använder Cookies. Vad är Cookies? Genom att använda hemsidan tillåter du detta.

Hemsidan är gjord av Olliver Persson. olliver.persson@gmail.com